2017-11-06 13:47 #0 av: Leviosaboende

Vi är en nystartad verksamhet som erbjuder skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn. Inom vår verksamhet finns såväl psykologer, socionomer och behandlingsterapeuter med utbildning i KBT och EMDR. Vi erbjuder behandling dygnet runt eftersom det inte alltid är så att kvinnans eller barnens ångest kommer under vardagar mellan 07.00 och 17.00 när de flesta förväntas vara i hjälpbehov. Vi erbjuder sålunda hjälpen när ångesten kommer och därmed också ger ökad hjälp i hanteringen av den samma. Utöver detta erbjuder vi också skolgång åt alla barn i nivåerna F-9 på plats i våra egna lokaler om hotbilden är så pass stor att barnen inte kan delta i den kommunala verksamheten. 

Gällande boende etc. erbjuder vi, om hemkommunen och klienten önskar det vill säga, möjligheter till omplacering inom den kommun vi är verksam idag eller i annan mer lämplig kommun i vår omgivning som kan vara relevant utifrån arbetsmöjligheter o.s.v. Vi har idag ett brett kontaktnät inom bostadsmarknaden och har därför goda möjligheter till hjälp med ny bostad under skyddat identitet om behovet finns. Vi erbjuder då även i denna möjlighet ett uppföljningserbjudande som löper upp till ett år efter avslutat placering. Initialt står vi för hyreskontraktet, men om det fungerar för kvinnan/familjen lämnas detta över på dem efter 1 år. 

Kontakta oss gärna: kontakt.leviosa@outlook.com