08 - Varningssignaler

Tecken på misshandel?

2016-11-18 22:53 #0 av: judithrisoy

Vad anser ni är varningssignaler för misshandel, tänker mest på barn/ungdomar?
/ Orolig lärare

Anmäl
2016-11-18 23:06 #1 av: Herbivoren

Man brukar talade om 3 försvar

Tapetblomman
Det är den som inte syns. "syns jag inte finns jag inte". Barnen gör allt för att inte dra uppmärksamhet till sig och då märks inte hemmaförhållandena heller.

Bråkstaken.
Den som riktar all uppmärksamhet till sig själv. På så sätt riktas all uppmärksamhet på den unga istället för på familjen.

Den duktiga.
Det går väldigt bra i skolan. Höga betyg, bra resultat på prov osv. Försöker dra all fokus från familjen och visar med goda resultat att allt är lugnt hemma.

Detta är grova generaliseringar men prata med socialtjänsten om du känner oro och fråga om råd.

Anmäl
2016-11-18 23:17 #2 av: judithrisoy

#1 Är ganska ung och inte jobbat så länge inom skolans värld, men jag har en elev som är ''bråkstaken'', men är absolut inte elak på något sätt. Skrattar mest, svårt att få kontakt med.. Hade blåmärken idag på armen.. Brukar ställa konstiga frågor till mig och verkar försöka få kontakt på något udda sätt..

Anmäl
2016-11-18 23:33 #3 av: Pysslan

Blåmärken kan även bero på farliga blodsjukdomar som leukemi och aplastisk anemi

Om du är osäker på barnets hemförhållanden så kan du börja med att fråga föräldrarna om hans/hennes blåmärken och se vad du får för svar. Om du efter det fortfarande känner oro tycker jag spontant att du bör göra en orosanmälan.

Anmäl
2016-11-18 23:38 #4 av: judithrisoy

#3 Vad jag förstått så har kännedomen kommit fram till föräldrar som till en början inte hade någon aning, sedan sa föräldern att det hade hänt i stallet, sedan ändrades det till att det var syskonen som hade bråkat och även att det berodde på att h*n hade ramlat in i ett bord..

Anmäl
2016-11-18 23:48 #5 av: Pysslan

Det låter inte särskilt bra. Jag hade nog tagit det säkra för det osäkra och anmält om jag vore du. Som minst rådfrågat socialtjänsten som föreslås i #1.

Anmäl
2016-11-18 23:54 #6 av: Pysslan

Orosanmälan när ett barn far illa

Barn som far il­la el­ler ris­ke­rar att fa­ra il­la är ett ge­men­samt sam­hälls­an­svar. Of­tast får so­ci­al­tjäns­ten kun­skap om så­da­na miss­för­hål­lan­den ge­nom en an­mä­lan. Många yr­kes­grup­per, bland annat personal i hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen, har an­mäl­nings­skyl­dig­het enligt socialtjänstlagens kap 14 § 1.

Anmäl