2016-04-14 22:48 #0 av: Sabinan

Anser du att du är konflikträdd?
Hur handskas du med konflikter som uppstår? Berätta gärna.