2016-03-22 12:00 #0 av: Sabinan

Män råkar oftare ut för misshandel än kvinnor, skillnaden är dock att kvinnorna är oftare utsatta för våld i hemmet.
Naturligtvis finns det även män som blir utsatta för misshandel i nära relationer.

Har du som man blivit utsatt för misshandel eller känner du någon man som blivit utsatt för misshandel?
Vilken typ av misshandel var det, fysisk, psykisk, engångshändelse eller flera gånger?

Du kan använda anonymitetsfunktionen om du känner att du vill/behöver det för att kommentera.