2016-03-16 10:10 #0 av: Sabinan

En ny utredning har tillsatts för att utreda varför elektronisk fotboja används så sällan vid besöksförbud.

Ansökningarna till kontaktförbud har ökat med 65% på tio år.
Kontaktförbud innebär att en person inte får kontakta eller vistas nära den andre pga hot, våld och/eller trakasserier.
Först när den dömda personen överträtt regeln kan beslut om elektronisk fotboja tas.
Detta har resulterat i att exempelvis flera kvinnor blivit mördade av sina exmän. Men reglerna för elektronisk fotboja är så högt ställda att knappt någon dömd person får beslut om det utvidgade besöksförbud som krävs för elektronisk fotboja.
Utvidgat besöksförbud med elektronisk fotboja kom redan år 2011 men de första elektroniska fotbojorna levererades först år 2013 (!)

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22452396.ab