2014-04-15 15:00 #0 av: Examensarbete 2014

Hejsan,

Vi är två tjejer som studerar socionomprogrammet på Malmö Högskola. Vi läser termin 6 och skriver just nu vårt examensarbete.

Vi har valt att skriva om maskrosbarn och hur det är att växa upp som maskrosbarn och hur det formar människor i vuxen ålder.
Vi kommer att genomföra intervjuer för att kunna svara på vårt syfte med studien och skulle önska att komma i kontakt med er och kanske även få kontakt med möjliga intervjupersoner till vår studie.

Vi kommer att göra en kvalitativ studie vilket innebär att vår tanke är att göra intervjuer med personer som är över 18 år och som har vuxit upp som maskrosbarn. De maskrosbarn vi önskar att komma i kontakt med ska ha växt upp med en eller båda föräldrar där det har förekommit missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Vi tar tacksamt emot information och om ni har möjlighet att förmedla kontakt med personer som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Det ska tilläggas att allt material kommer att vara avidentifierat och alla som ställer upp kommer att vara anonyma.

Vi utgår ifrån Malmö och önskar att hitta intervjupersoner i Skåne.


Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Cassandra Lundvall och Pernilla Jönsson
Malmö Högskola