01 - Allmänt

våldtäkter

2013-03-19 22:34 #0 av: Sagalilla

Varför läggs skulden så ofta på tjejen som
blivit våldtagen. Att hon skulle gett ut
felaktiga signaler.

Jag är hemskt ledsen.över att vara kvinna,
det är så mycket jag inte förstår om sånthär.

Snälla vill någon svara, så hade det betytt
väldigt mycket!

Sagalilla

Anmäl
2013-03-20 09:07 #1 av: kitzony

Det är så sjukt fel, ingen tjej ber om att bli våldtagen.... Ingen vill förlora makten över sin egna kropp. Fy.

Anmäl
2013-03-24 11:31 #2 av: [Moa-]

Det är aldrig offrets fel att offrets utsätts för ett övergrepp, oavsett om offret är man, kvinna eller barn. 

Har du utsatts för ett övergrepp så anmäl, både för din skull och för eventuellt kommande offer.

Anmäl
2013-04-09 12:51 #3 av: Persifone

För att vi lever i ett patriarkalt samhälle =/

Medarbetare på Feminism och Vegan.ifokus

Anmäl
2013-04-13 08:25 #4 av: AnnaMariaK

Om vi skulle vända på det här tänkesättet och se detta att inte kunna tolka signaler från en annan människa som en sorts arrogans eller handikapp.

I en del fall är det första vanligt förekommande. Det räcker att läsa i kommentarsfälten i Dagens Juridik för att inse att bland blivande jurister finns ett mörker som skrämmer. Så länge jurister har arrogant inställning och brist på inlevelseförmåga kommer detta elände att fortsätta.

Vi måste i alla sammanhang lägga skulden där den hör hemma = hos förövaren. Men innan vi, som har utsatts för våldtäkt, inte inser det själva, så kommer vi att låta arroganta människor få tolkningsföreträde.

Därför måste vi tolka om detta synsätt till att människor som kränker andra är eländiga kräk som borde få gå om skolan, de verkar inte ha lärt sig tillräckligt, varken om demokrati eller människovärde.

Anmäl
2013-04-13 13:09 #5 av: [Moa-]

AnnaMariaK; jag är av den fullständiga övertygelsen att lagen måste efterlevas och ett övergrepp måste kunna bevisas för att det skall leda till en fällande dom. Uppfylls inte rekvisiten för våldtäkt i lagen så är det ingen straffbar våldtäkt, däremot kan parten som genomför övergreppet vara ett svin med minst sagt sviktande moral, men vederbörande kan ej dömas i en domstol.

Endast för att något är traumatiserande för offer så kan vi inte frånse rättssäkerheten och den misstänktes rättigheter. Gällande typ 1 och typ 2 fel så kommer jag alltid argumentera för att hellre att en skyldig kommer undan än att en oskyldig döms. Inget annat kan accepteras i en rättsstat. 

Vi får inte heller glömma den tragiska parameter som faktiskt förekommer, (ofta) kvinnor som anmäler en sexpartner för våldtäkt i efterhand, antingen baserat på att hon ångrat sig, som hämnd över att ha blivit nekad eller för att hennes partner kommit på henne med att haft samlag med någon annan, då är det för vissa lättare att ge en falsk anmälan än att stå för sitt handlande. Vissa gånger när detta uppdagas så läggs fallet ned, vissa gånger så leder det till åtal för falsk angivelse eller mened. 

Alla som utsätts för ett brott bör anmäla detta, utan tvekan! Däremot är det ej okej att dölja/ändra omständigheter. Det är aldrig okej att begå övergrepp eller att förvanska omständigheterna kring brott. Däremot så anser jag mot bakgrund av ovanstående så fordras givetvis en fullständig utredning även gällande sexualbrott som förhoppningsvis leder till att skyldiga gärningsmän och ingen annan fälls.

Anmäl
2013-04-13 15:03 #6 av: AnnaMariaK

Moa,

för att våga ställa någon till svars för ett övergrepp måste man känna till sina rättigheter. Det händer förstås att oskyldiga människor polisanmäls och sådant ska beivras utan pardon. Men nu handlar det om riktiga övergrepp där majoritet av jurister fäster avseende vid offrens beteende eller "signaler" före förövarens. Jag har upplevt en rättegång om fridskränkning där motpartens advokat gjorde sig lustig över att målsägande efter att ha blivit misshandlad låg stilla och blundade (var rädd för mera misshandel och försökte att inte provocera fram mera) och sa att det har spelats teater. Jag blev upprörd över denna totala renons på inlevelseförmåga i domstolen och jag skulle aldrig anlita en sådan advokat att företräda mig.

Anmäl
2013-04-13 15:58 #7 av: [Moa-]

AnnaMariaK; ja, men många sprider idag felaktiga rättigheter, säger att saker skall klassificeras som ett brott där de objektiva rekvisiten inte täcks. Detta är en felaktig uppfattning som jag arbetar hårt för att sprida, försöka få människor i att inse skillnaden mellan att säga nej och ligga kvar utan att göra motstånd eller aktivt försöka att gå, vilket inte är en juridisk våldtäkt. "Ett nej är alltid ett nej", ja, moraliskt helt klart, däremot täcker det inte brottsrekvisiten för att kunna döma motparten för våldtäkt, något som jag anser är viktigt att sprida.

En försvarsadvokat arbetar ensidigt för att försvara och fria en misstänkt, att vederbörande då lyfter fram det som kan tänkas gynna den misstänkte är enligt mig en del av arbetsuppgifterna. Målsägande har ofta ett målsägandebiträde som arbetar ensidigt för målsägande och skall försvara vederbörandes intresse. Åklagaren skall så objektivt som möjligt utreda vad som skett och lyfta fram händelseförloppet (skyldig att före åtalet även utreda faktorer som gynnar den misstänkte ensidigt). Detta är en fundamental del av rättssäkerheten. Inser inte "gärningsmannen" att "offret" inte är med på handlingen och att vederbörande med hot om brott eller genom misshandel (annars med våld) förgriper sig på "offret" så är detta inte en juridisk våldtäkt, detta då de subjektiva rekvisiten ej täcker det objektiva, alternativt uttryckt, det saknas uppsåt.

Vi får inte glömma att det är en misstänkt på andra sidan av utredningen som riskerar att bli oskyldigt dömd, självfallet måste en fullständig utredning med samtliga parametrar kommer fram genomföras.

I dagens mer sexuellt frigjorda samhälle så växer problemen genom utövande av BDSM och liknande, om någon där protesterar hur skall detta bedömas? Vissa fall som kommer fram är när ett "offer" säger nej med sedan deltar i akten, svarar på frågor och utan uttalade hot om brott utför det som ombeds, är detta en våldtäkt? Mycket, mycket, tveksamt enligt mig...

Anmäl
2013-04-13 17:40 #8 av: AnnaMariaK

Moa,

Retoriken som har med tiden blivit ett självförhärligande ändamål i domstolarna leder oss till att "domstolsrättvisa" är numera ett skämt. Jurister har blivit till lagvrängare och gemene man saknar förtroende för domstolarna.

Våldtäkt är våldtäkt! När samtycke saknas är det en våldtäkt, även om juristerna svänger sig med fina ord och hänvisar till paragrafer och rekvisita.

Jag tror att även utövare av BDSM inte önskar att bli halvt ihjälslagna eller penetrerade mot sin vilja. Att tolka signaler är svårt, men varför kräver man så lite av vuxna människor? De får rösta och påverka demokratin, men kan inte skilja på mitt och ditt.

Jag har levt i celibat i snart 12 år p g a mina tidigare upplevelser av förtryck och våld. De inre såren är svåra att komma till rätta med. Jag upplever dina inlägg som ett hån mot Sagalilla och andra kvinnor med liknande funderingar.

Anmäl
2013-04-13 18:03 #9 av: [Moa-]

AnnaMariaK; "Våldtäkt är våldtäkt! När samtycke saknas är det en våldtäkt, även om juristerna svänger sig med fina ord och hänvisar till paragrafer och rekvisita." Nej. Du kan tycka och anse att det är våldtäkt, men det är inte våldtäkt endast för att samtycke saknas. Detta framkommer tydligt i lagen, och även i förslaget till den nya "sexstrafflagen". Vidare heter det rekvisit, vilket är de krav som skall uppfyllas för att ett brott skall anses vara begånget.

Gällande våldtäkt så ser det ut som följer BrB 6 kap 1§ 1 st: "Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år."

Det finns med andra ord rekvisit som skall uppfyllas:

  • Det skall ske med tvång
  • Med misshandel, våld eller hot om brottslig gärning
  • Samt att handlingen är jämförlig med samlag

Uppfylls detta så anses det vara en våldtäkt. (Stycke två handlar om fall där det offret befinner sig i hjälplöst tillstånd, men om vi frånser detta.)

Jag anser att ditt sätt att uttrycka dig är både inkorrekt och missledande. Du lurar kvinnor (och män) att saker skall bedömas som något det ej är. Du kan arbeta för en lagändring, men jag tror inte att du har särskilt stor chans att lyckas få till en då det var med i den senaste framtagningen av proposition och avslogs.  

Det går aldrig att få rättssäkerhet om endast ena parten i en tvist/utredning skall skyddas och värnas om. Du är oskyldig fram tills motsatsen har bevisats, detta är fundamentalt. Däremot anser jag att lagförslaget som skall försvåra istället för att underlätta för anmälare att få tillgång till ett målsägarbiträde är fel väg att gå. Det bör finnas stöd och juridisk rådgivning både för den som anmäler och den som blir anmäld omgående. 

Jag beklagar verkligen vad som hände dig, det gör jag, men det ändrar ej på hur verkligheten ser ut.

Anmäl
2013-04-13 18:46 #10 av: AnnaMariaK

Moa,

Jag är på det klara med hur lagen fungerar! Du förefaller ha klarat dig från att bli våldtagen och misshandlad. Grattis!!!

Du må tycka att mitt sätt att uttrycka mig är inkorrekt och missledande, medan Du själv förefaller tillhöra gruppen av empatibefriade apparat-människor. Ditt beklagande om något så förfärligt som en del kvinnor haft till del är i detta sammanhang till intet förpliktigande retorik, som jag kan klara mig utan.

Detta forum behöver inte mer av det som finns där ute i samhället och domstolarna: hjärtlöst prat och pekpinnar.

Anmäl
2013-04-13 18:58 #11 av: [Moa-]

AnnaMariaK; svara gärna sakligt istället för att vara sarkastisk och anklagande.

Du skriver flera gånger tvärt emot vad lagen förskriver och då är det självfallet att man blir frågande.

Jag skriver på flera ställen att både offer och misstänkt bör få ett utökat stöd jämfört med vad som föreligger idag. Däremot så vidhåller jag att det är fel av dig och andra att vilseleda människor om att händelser som ej är våldtäkt är våldtäkt, moraliskt fel, utan tvekan! Möjligen att det kan falla under en annan paragraf, men förekommer inget våld, hot om brott eller offret befinner sig i annat hjälplöst läge så är det ingen våldtäkt.

Att bli utsatt för ett övergrepp kan vara något av det värsta man kan utsättas för, tyvärr gäller detta även tvärtom för den som blir oskyldigt misstänkt/fälld. 

Det gäller enligt mig att skilja på vad som är juridiskt fel och vad som är moraliskt fel, dessa två är ej alltid samstämmiga.

Anmäl
2013-04-13 19:57 #12 av: AnnaMariaK

Du liknar en farisé Moa! Den gammaltestamentliga lagen föreskrev att man inte fick arbeta på sabbaten och därför anklagades Jesus för brott när han botade människor på sabbatsdagen.

Jag har alltid trott att lagarna var till för människors och rättvisans skull, inte tvärtom, men Du läxar upp mig så det förslår! Typisk "paragrafryttare"! Fortsätt med det, men jag tror inte jag behöver diskutera med dig mer.

Anmäl
2013-04-13 20:09 #13 av: [Moa-]

AnnaMariaK; grunden i vårt rättssystem och rättssystem är legalitetsprincipen. Legalitetsprincip bygger på Nulla poena sine lege (inget straff utan lag) och Nullum crimen sine lege (inget brott utan lag), och innebär att är inte en handling olaglig när handlingen äger så kan inget straff utdömas. Detta hindrar godtycklighet vilket du uttrycker ovan.

När du talar om Jesus på sabbaten så är det faktiskt inte något som går att jämföra, han begick en handling som var olaglig, han skulle kunnat frias och lagen ändras, även om så inte skedde, samma sak hade kunnat ske i Sverige. Handlingar som varit straffbara vid handlingens inträffande, men ej är det vid tillfället för domstolsprövning skall ej dömas för. Påföljden kan alltså i efterhand mildras/bortfalla men ej skärpas/tillskrivas en handling i retroaktivt. Skulle detta gå så skulle inte invånarna i ett samhälle kunna förutse konsekvenserna av sitt handlande och de som styr skulle godtyckligt utan laglig grund kunna straffa människor till höger och vänster baserat på sitt eget tyckande, är detta något du förespråkar? Alternativet till godtycklig rättstillämpning är att lagen efterlevs något jag fullt ut förespråkar oavsett hur mycket personangrepp du nyttjar.  

(Vidare anser jag att det är ett fullt rimligt krav att försöka gå om någon har sex med dig och du ej vill, det skulle vara min naturliga instinkt, så jag vill ej ändra den lagen. Är du i en hjälplöst tillstånd så är detta redan särskilt reglerat.)

Anmäl
2013-04-13 21:29 #14 av: AnnaMariaK

Hur tusan ska man kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar med en lagbok som är på tusentals sidor? Behagar Du driva med mig? Jag hoppas det, för om Du och dina gelikar menar allvar börjar jag förstå varför laglösheten sprider sig och varför det finns rötägg bland jurister. Lag utan etik är bara ett maskineri. Den slugaste och mest samvetslöse vinner. Det finns ingen rättvisa för de svaga och försagda.

Och när det gäller Jesus vet vi hur det slutade. Han hotade den allmänna ordningen och tilltro till lagvrängarna och därför blev dömd till döden.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.