2012-11-24 15:24 #0 av: Sagalilla

Var går gränsen melkan atr bli bara kritiserad
och på atr det kan vara psykisk misshandel
och manipulation??
Jag mår så dåligt över saker han har sagt,
Hur känner man gränsen mellan att någon
är kritisk emot ens svagheter och om det
är psykisk misshandel man har varit drabbad av
eller ej??