2008-03-13 14:39 #0 av: AnnaK

Hej,
sedan årskiftet finns det en ny riksorganisation för oss med egna erfarenheter. Äntligen! 
Den heter Slagfärdiga och är till för alla oss som har egna erfarenheter av våld in nära relation. www.slagfardiga.se
Slagfärdigas främsta uppgift är att se hur många vi faktiskt är i varje kommun, med hjälp av medlemsstatistik inom tre olika kateogrier:
1. Utsatt (Nu, eller för längesedan)
2. Anhörig (Nu eller för längesedan)
3. Stödmedlem (Alla ni som vill visa att våldet måste upphöra)

I Sverige finns det nästan ingen hjälp att få i hälften av landets kommuner, med hänvisning till att det inte finns någon misshandel i deras kommun... där bor det tydligen bara döva och blinda strutsar.

Hjälp oss visa att ni finns! Bli medlem - bli slagfärdig!
Vi välkomnar även idéer och tankar som gärna är innovativa, för att åstadkomma kunskapslyft i samhället, både utbildning och folkbildning. Vi med egna erfarenheter behöver bryta tystnaden och berätta vad vi saknat och vilket stöd som varit välkommet och hur det kan utvecklas.
För mer info: ordforande@slagfardiga.se
Hälsningar, Ordf i Slagfärdiga