04 - Fysisk & Psykisk Misshandel

Psykisk misshandel, ej straffbart???

2010-10-06 15:47 #0 av: parlan84

Min sambo har gjort en anmälan på en person gällande psykisk misshandel som pågått under 13 års tid...

Vi fick beslutet från åklagaren igår att förundersökningen läggs ner. Så han ringde till polisen som haft hand om ärendet och frågade varför...
Han påstår att det finns inget brott som heter psykisk misshandel...
Jag hävdar ju då att det får bli en "vanlig" misshandel av det hela...
Han har ju sin psykolog som bekräftar att det är p.g.a. detta han har svårt att hålla sina relationer hälsosamma i sitt liv... Till allt och alla som inte förstår situationen... Så expertvittne finns att tillgå...

Stämmer det att man inte kan anmäla någon för psykisk misshandel???? Jag var tidigare helt övertygad om att man kunde det.....  Oskyldig

Anmäl
2010-10-14 17:59 #1 av: LuckyLady

Hej!
Det låter mycket konstigt i mina öron.
Vet inte vem jag ska rekommendera att du vänder dig till.
Hoppas någon annan här inne har något tips!

LuckyLady Värdinna Misshandel iFokus

Anmäl
2010-10-22 22:54 #2 av: Hawknestgrove

ja jag vt itne jag heller. En jurist vore nog den enda rätta. trakasserier är ju en variant.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2010-11-12 16:59 #3 av: Scully

Håller med om att jag tycker det låter konstigt. Som ovanstånde säger trakasserier är en variant, sen kränkning, känslomässig utpressning. Alla dessa går under misshandel och denna kategori är stor, så tror man måste specifisera sig då man gör anmälan och inte bara säger psykisk misshandel. Men detta är ju något polisen borde ha informerat om vid anmälan.

Tycker precis som #2 kontakta en jurist och hör efter

Anmäl
2010-11-22 16:21 #4 av: Pehpsii

diskrimineringsombudsmannen nästa!

Anmäl
2010-11-24 20:13 #5 av: MsAriel

Nu vet ju jag inget om vad som hänt i det här särskilda fallet, men kan rent allmänt säga att det inte stämmer att man inte kan anmälas och åtalas för psykisk misshandel, det faller under 3:5 alt 3:6 i Brottsbalken om misshandel alt. grov misshandel.

Formuleringen i BrB 3:5 lyder:

"Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms till misshandel..."

Då "smärta" kan vara såväl fysisk som psykisk kan misshandel alltså även vara av psykisk natur.

Problemet är att påvisa/bevisa psykiskt våld, liksom att påvisa/bevisa psykisk smärta. Man måste också kunna visa på kausalitet, vilket innebär att det måste finnas ett klart samband mellan det utövade våldet och skadan. Det är lättare att påvisa sambandet mellan en fysisk skada som uppstår pga fysiskt våld våld än det är att visa på sambandet mellan psykiskt våld och psykisk ohälsa. Man kan med all sannolikhet utgå ifrån att den fysiska skadan inte skulle uppstått utan fysiskt våld, men man kan inte med samma sannolikhet utgå ifrån att en persons psykiska/känslomässiga tillstånd är en direkt orsak av ett visst beteende från en annan person.

Andra brottsrubriceringar som skulle kunna vara aktuella är olaga tvång, olaga hot och grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning. Gemensamt för dessa är att fysiskt våld inte behöver förekomma. Fridskränkningsbrott kan innefatta exempelvis hemfridsbrott, olaga frihetsberövande, sexualbrott, misshandel, kränkningar olaga tvång och olaga hot "om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla". Brottsrubriceringen används för att åtala den som begått flera brott mot en närstående. Typiskt för misshandel som pågår under en längre period är att de enskilda brotten kan vara svåra att precisera i tid och rum. För att någon ska kunna fällas till ansvar för fridskränkningsbrott krävs dock att åtminstone några av brotten går att preciseras.

Ett råd till den som utsätts för misshandel i närstående relationer (förutom att så snabbt som möjligt ta sig ur förhållandet vilket jag vet inte är helt lätt) är därför att försöka dokumentera enskilda händelser: På vilket sätt man blir misshandlad/hotad/kränkt, när och var det händer och vilken skada man får. Finns möjlighet så berätta för någon (som sedan kan användas som vittne - denne någon bör också försöka dokumentera när samtalet kom och vad som berättas).

OBS! Man kan inte lägga ner en förundersökning därför att brottsoffret eller förundersökningsledaren använder fel brottsrubricering alt använder en brottsrubricering som inte finns. Åklagaren är inte bunden av polisens brottsrubricering eller gradering av brottets svårhetsgrad. Jag skulle nästan vilja påstå att åklagaren som jurist bör kunna vägleda polisen till "rätt" rubricering. Domstolen är i sin tur inte bunden av åklagarens val av brottsrubricering utan kan välja en annan om den bättre motsvarar brottsbeskrivningen. Är undersökningen nedlagd av den anledning du säger så är det bara att överklaga åklagarens beslut!

Detta blev långt och kanske krångligt men hoppas det kan ge någon klarhet i funderingarna. Jag är inte jurist (ännu, har en omtenta och examensarbetet kvar) men känner att jag har tillräckligt på fötterna för att stå för de påståenden jag gör. Är det någon som kan detta bättre så rätta mig gärna, straffrätten är ett av de mest spännande områdena och jag vill försöka förstå så mycket som möjligt!

Just det här fallet är också särskilt intressant inom kriminologin och viktimologin, eftersom (om jag förstår detta rätt) brottsoffret är en man. Det finns teorier (som stöds av genomförda undersökningar) som visar att män som brottsoffer i nära relationer möter stora svårigheter att bli positivt bemötta hos polisen, och särskilt om förövaren är kvinna (vilket inte framgår av ditt inlägg). Handlar det dessutom om psykisk misshandel (som alltså är svårare att påvisa än fysisk misshandel) har man ju i princip alla odds emot sig. Jag kan tänka mig att den anledning som polisen gav bara är ett enkelt sätt att slippa förklara helt andra saker. Men glöm inte att alla har samma rätt att slippa utsättas för misshandel och trakasserier (särskilt i sitt hem), oavsett vem som är utsatt och vem som är förövare!

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.