Allmänt

Misshandel

2009-06-28 20:39 #0 av: E-meli

Misshandel är i svensk rätt ett brott. Den som begått misshandel har antingen orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt.

Det finns misshandel i hela Sverige... Det händer varje dag allt ifrån djurmisshandel till kvinnomisshandel även barnmisshandel ... Och mänmisshandel.

Detta händer varje dag i Sverige , hur mkt. händer det då i Världen ?

 

Det finns Olika grader inom misshandel , Tre grader av misshandel förekommer :


1. Ringa misshandel kan ge böter eller fängelse i högst sex månader.En mamma som agat* en 10-årig son genom att tilldela honom ett flertal slag på låren och i gumpen med ett köksredskap bl.a. som tillhygge varav blåmärke och smärta uppstått, har dömts för ringa misshandel. En man, som slagit en annan man ett knytnävsslag i ansiktet som då orsakat ett tre cm långt sår och en svullnad kring såret, har dömts för ringa misshandeltill 80 dagsböter.

2. Misshandel som kan ge fängelse i högst två år. Man som upprepade misshandel på sin hustru har dömts till fängelse i två månader.

3. Grov misshandel som kan ge fängelse i lägst ett och högst tio år.Vid bedömningen om misshandeln är grov, ska särskilt beaktas om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller i övrigt visat särskild hänsynslöshet eller råhet. T.ex. Man som grovt misshandlat 5-årig flicka har dömts till tre års fängelse eller en HIV-smittad kvinna, som haft upprepade oskyddade vaginala och orala samlag med flera män har frikänts från försök till grov misshandel men dömts för försök till framkallande av fara för annan till ett års fängelse och utvisning. Officer som dömts för grov misshandel har på grund av att strafflindrande omständigheter ansetts föreligga enligt
29 kap 3 § brottsbalken dömts till åtta månaders fängelse

*Aga är kroppsstraff i uppfostrande syfte. Några exempel på former av aga som är eller har varit tillåtna och allmänt accepterade är barnaga, skolaga, husaga och hustruaga. Kroppsstraff som påföljd för brott utdömt av domstol benämns inte aga.

 

Straffrihet

 

Sådana handlingar som sker under sportaktiviteter och som skulle passa in på beskrivningen av misshandel, som till exempel en våldsam hockeytackling eller ett slag i boxning, undantas ofta från brottet om de sker inom social adekvans(Inom sport). Fotbollsspelare, som under match uppsåtligen tilldelat en annan spelare ett kraftigt knytnävsslag i ansiktet, vilket medfört att han tillfogats vissa skador och - i vart fall - viss tid legat omtöcknad på planen, har dock dömts till fängelse en månad. Knytnävsslaget hade utdelats efter det spelet avblåsts. Domstolarna hade vid straffmätningen beaktat att spelaren varit avstängd viss tid från spel. Två skolpojkar har inlåtit sig i bråk. Så länge följderna begränsar sig till smärta och ringare övergående skador har det ansetts ligga i situationen som sådan att ansvar för ofredande eller misshandelsbrott inte kan komma i fråga. Detta följer av allmänna rättsgrundsatser om samtyckes ansvarsbefriande verkan enligt Högsta domstolens dom i NJA s 553.

 

Nödvärn


Att orsaka annan skada, vanmakt eller smärta i självförsvar kan ske i nödvärn. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet , det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. En man utövade våld mot sin före detta sambo, som olovligen försökte tränga in i hans lägenhet för att ta med sig deras gemensamma barn som han hade umgänge med. Åtalet för misshandel ogillades på grund av nödvärn.

 

Statistik


Under 2008 anmäldes omkring 84 600 misshandelsbrott i Sverige. Andelen som blir utsatta för misshandel har inte ökat sedan början av 1990-talet. När det gäller misshandel är män överrepresenterade både bland förövare och offer. Brottsförebyggande rådet beräknar att 185 kvinnor och 390 män anmäls misshandlade i Sverige varje dag.

 

Av : Emeli Göransson ( E-meli )

Källor : Wikipedia.se

Bild : www.gudfadern.org/barnmisshandel

 

Anmäl
2009-06-30 02:21 #1 av: Hawknestgrove

Bra!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2009-07-06 13:41 #2 av: E-meli

Tack

Anmäl
2009-09-20 21:04 #3 av: svartgronabrigaden

Intressant

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.